انتصاب جناب آقای دکتر امیررضا بیدگلی

انتصاب جناب آقای دکتر امیررضا بیدگلی

انتصاب شایسته جناب آقای دکتر امیررضا بیدگلی به عنوان دبیر کل کانون عالی کارفرمایی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران را به ایشان و اعضای آن تشکل فراگیر تبریک و تهنیت گفته وموفقیت روز افزون ایشان را در نیل به اهداف کانون عالی کارفرمایی از ایزد منان خواستاریم

       هیأت مدیره انجمن


Share