رویداد جذب سرمایه برای استارت آپ ها

مجمع تشکلهای دانش بنیان ایران با همکاری مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران

رویداد جذب سرمایه برای استارت آپ ها با موضوع

mobiloty & logistics

را در مرداد ماه 1402 برگزار می نماید

لینک ثبت نام در رویداد

https://tccim.ir/?addr=58u026


Share