ششمین نمایشگاه و همایش ساختمان پایدار – چهارمین نمایشگاه و همایش نما و طراحی داخلی

برای مشارکت در این رویداد و بهره مندی از ظرفیت ها و فرصت های تبلیغاتی به سایت همایش مراجعه و یا  با شماره های تماس زیرتماس حاصل فرمایید

http://www.event.samair.ir

شماره همراه 09050303981

شماره تماس 22853530

داخلی 208 و 200


Share