معرفی کتاب صندلی بزرگ ، اصول معماری هیات مدیره

هیأت مدیره مسئول راهبری شرکت و رعایت اصول حاکمیت شرکتی است و با گستره وسیعی از اختیارات و صلاحیت‌ها، بیشترین مسئولیت و تعهدات را در  قبال صاحبان سهام و ذینفعان دارد.

اما مدل و چارچوب واحدی برای راهبری مطلوب شرکت‌ها وجود ندارد، بلکه اجزای مشترکی در زیربنای راهبری شرکت‌های موفق دیده می‌شود که بر‌مبنای آن می‌توان اصول و استانداردهایی را برای شرکت‌ها و سازمان‌ها پیشنهاد کرد.

در این راستا، نویسنده کوشیده است برای بررسی و واکاوی موضوعات راهبری شرکتی، از نظرات مشورتی استادان و صاحب‌نظران رشته‌های مختلف و اشخاصی که سوابق و تجربیات ارزشمندی در شرکت‌ها و سازمان‌ها داشته‌اند، استفاده کند.

نوآوری کتاب پیش رو در این است که در کالبد موضوعات هر فصل، مطالب کاربردی، اصول و استانداردهای نهادهای بین‌المللی تصریح و شیوه‌ها و رویه‌های اجرایی شرح داده شده است.

محتوای این کتاب، علاوه بر اعضای هیأت‌مدیره، برای مدیران عامل، مدیران اجرایی و غیراجرایی و سایر مدیران فعال در شرکت‌های خصوصی، دولتی و بورسی مفید و قابل استفاده است.


Share