کتاب توسعه در شرکت های مهندسی و ساخت

اخیراً کتاب توسعه در شرکتهای مهندسی و ساخت که در آن ابزارهایی برای ارزیابی اینگونه شرکتها معرفی و تشریح شده است توسط انجمن انتشار یافت و مورد استقبال خوانندگان قرار گرفت

این کتاب به قلم آقای مهندس مزدک عبایی و به همت و کوشش جمعی از کارشناسان شرکت های عضو انجمن تدوین شده و می تواند به عنوان مرجعی برای تشخیص صلاحیت شرکت های دارای رتبه EPC و همچنین راهنمایی برای توسعه به کاربرده شود

مطالعه این کتاب را به علاقه مندان توصیه می کنیم


Share

گالری عکس