کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی مصرف و بهره وری انرژی ایران

مطلع شدیم که قرار است در 23 و 24 مرداد سال 1402 کنفرانس بین المللی بهینه سازی مصرف انرژی برگزار شود . با توجه به اهمیت این رویداد و فرصتهایی که در حاشیه کنفرانس به وجود می آید تمام دست اندرکاران صنعت انرژی به مشارکت در این کنفرانس فراخوانده شده اند و درخواست شده که برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی وبسایت زیر مراجعه فرمایید

https://eeciran.ir/


Share