موفقیت شرکت طراحی مهندسی و صنایع انرژی

موفقیت شرکت طراحی مهندسی و صنایع انرژی EIED

   در دریافت مدال نقره جهانی

IPMA Global Project Excellence Award 2022

در رابطه با اجرای پروژه کنگان را به مدیرعامل و اعضای محترم هیات مدیره و همکاران پرتلاش شرکت طراحی مهندسی صنایع انرژی صمیمانه شادباش گفته ، توفیق روزافزونشان را در تمام عرصه های کار و زندگی آرزومندیم

هیات مدیره انجمن

 

 

Kangan C2 Recovery and Fractionation Plant : منبع خبری


Share