جایزه ممتاز پروژه جهانی IPMA 2020

تیم پروژه کنسرسیوم سازه/جهانپارس ایران شرکت کننده در مسابقه جایزه ممتاز پروژه جهانی IPMA 2020 با پروژه تصفیه خانه گاز پارسیان خلیج بیدبلند (پکیج الف) EPCC موفق به کسب مقام فینالیست IPMA Project Excellence Award 2020 در رده مگا شد. پروژه های اندازه – انرژی.


Certificate

Share