مهندسی ایران به عنوان یک سرمایه راهبردی ملی

ظرفیت مهندسی ایران یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های راهبردی بوده که باید برای توسعه کشور به کار گرفته شود. در این جلسه آقای قدیم یکی از نمایندگان شرکت ها در ECCA به بررسی پیشینه مهندسی در ایران و ظرفیت های موجود در ارائه خدمات مهندسی با کیفیت بالا در ایران پرداخت.
برای اطلاعات بیشتر می توانید فایل را در لینک زیر بیابید


Presentation File

Share