ارائه خدمات آموزشی

اعضای ECCA بیش از 25000 کارمند در زمینه های مختلف خدمات EPC از جمله مهندسی و فعالیت های اجرایی دارند. این باعث شده است که ECCA  بتواند خدمات آموزشی را برای اعضای خود و همچنین برای مخاطبان خارجی ECCA ارائه دهد. برخی از موضوعاتی که در برنامه های آموزشی قبلی ECCA  ارائه شده است به شرح زیر است:

  • دوره های مهندسی
  • دوره های مدیریت پروژه
  • دوره های مدیریت عمومی
  • کنفرانس های اشتراک تجربه متخصص

رویدادها وبینارهای توسعه حرفه ای اگر مایل به شرکت در رویدادهای آتی ECCA هستید، لطفاً از طریق صفحه رویدادها و صفحه ما در لینکدین در ارتباط باشید.