موفقیت شرکت پارس کیهان

اخیراً شرکت پارس کیهان از اعضای پرتلاش این انجمن در پی ارتقای توانمندیهای خود موفق به اخذ رتبه E&P شده است هیأت مدیره و همکاران انجمن این موفقیت را به سهامداران ، هیأت مدیره ، مدیرعامل و کارکنان سخت کوش شرکت پارس کیهان تهنیت گفته و موفقیتهای بیشتری را برای ایشان آرزومندند .


Share