شرایط عضویت

انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت (صنایع نفت و نیرو)، شرکت هایی را به عضویت اصلی می پذیرد که از هسته مهندسی فعال برخوردار بوده و دارای گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره و پیمانکاری توأمان در زمینه نفت، گاز، صنایع پتروشمی و نیرو باشند. اکثریت سهام شرکت متقاضی عضویت باید متعلق به بخش خصوصی ایرانی بوده و از تاریخ ثبت شرکت سه سال سپری شده باشد. همچنین اکثر مدیران شرکت باید از تحصیلات دانشگاهی برخوردار باشند.

شرکت هایی که واجد تمام شرایط فوق نیستند، می توانند تا فراهم شدن شرایط به عنوان عضو همراه به انجمن بپیوندند.

● برای کسب اطلاع بیشتر لطفاً آیین نامه عضویت را مطالعه فرمایید.

● برای درخواست عضویت لطفاً فرم پیوست را همراه با نامه به دفتر انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت (صنایع نفت و نیرو) ارسال فرمایید، در این مرحله نیاز به ارسال مدرک دیگری نیست؛ پس از موافقت اولیه مدارک لازم درخواست خواهد شد.