درباره ما

معرفی انجمن

انجمن شرکتهای مهندسی و ساخت (صنایع نفت و نیرو) تشکلی است حرفه ای، مستقل، غیر انتفاعی و غیر دولتی که در سال 1378 به همت 6 شرکت فعال در حوزه مهندسی و ساخت (EPC) در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش و نیرو با اهداف زیر تاسیس شد :

 1. گسترش فعالیت هاي مهندسی و ساخت با بهره گیري از تفکر و توان جمعی.
 2. ایجاد بستر مناسب براي صدور خدمات فنی و مهندسی.
 3. تلاش در دستیابی به خود اتکایی و بومی کردن فعالیت هاي مهندسی و ساخت.
 4. استفاده از دستاوردهاي جدید و روشهاي پیشرفته جهان در زمینه مهندسی و ساخت.
 5. به کار گیري شیوه هاي نوین مدیریت، تأمین منابع مالی، دانش حقوقی و دانش مهندسی و ساخت در اجراي پروژه ها.
 6. ارایه نظر مشورتی و حقوقی و فنی در خصوص طرح ها و لوایح به دستگاههاي اجرایی، مجلس شوراي اسلامی و اتاق بازرگانی

شرکت هاي عضو انجمن در دهه 1370 با حمایت وزارت نفت، ظرفیت سازي مناسبی را تبدیل شوند. EPC و EP انجام دادند و توانستند به پیمانکاران بزرگ این شرکت ها منشأ ارایه خدمات قابل قبول و ارزشمندي در اجراي پروژه هاي نفت، گاز و پتروشیمی شده اند.

در حال حاضر حدود 25000 نفر پرسنل در اختیار شرکت هاي عضو انجمن است که بالغ بر 75 درصد کارکنان در گروه کارکنان فنی می باشند.
اکثریت کارکنان داراي مدرك تحصیلی دانشگاهی هستند.
سابقه کار اعضاي هیأت مدیره شرکتهاي عضو به طور غالب بالاي 25 سال است و کلیه اعضاي هیأت مدیره شرکتها داراي تحصیلات لیسانس و بالاتر هستند.

تاکنون شرکتهاي عضو انجمن بیش از 80 % پروژه هاي نفت، گاز و پتروشیمی را طراحی و اجرا نموده و یا در دست اجرا دارند که رقم این پروژه ها به بیش از 50 میلیارد دلار بالغ می گردد.
شرکت هاي عضو انجمن توانایی افزایش ظرفیت نیروي انسانی متخصص را با توجه به زیر ساخت هایی که از دهه هفتاد به وجود آورده اند دارند و در حال حاضر امکان انجام حدود 36 میلیارد دلار پروژه را دارا می باشند.

به طور خلاصه توانمندي هاي شرکتهاي عضو انجمن به شرح زیر است:

 • خدمات پیمانکاري عمومی (GC)
 • خدمات مدیریت پیمان (PMC)
 • ارزیابی و انتخاب فناوري
 • تأمین لیسانس و دانش فنی
 • خدمات تأمین مالی (فاینانس) و بیمه پروژه ها
 • خدمات مدیریت مهندسی، تدارکات و اجراي پروژه (EPC)
 • خدمات مشاوره و امکان سنجی و مطالعات مفهومی
 • طراحی بنیادي و مهندسی اصولی
 • طراحی و مهندسی تفصیلی
 • خدمات مهندسی خرید و تأمین کالا و تجهیزات
 • تأمین کالا و تجهیزات پروژه ها
 • مدیریت پیش راه اندازي، راه اندازي و بهره برداري واحدهاي صنفی
 • خدمات مهندسی کارگاهی، پشتیبانی فنی و نظارت بر عملیات اجرا

شرکتهاي عضو انجمن توانایی دستیابی به تهیه دانش فنی و توانایی انتقال و بومی سازي دانش فنی اخذ شده از خارج را دارند.
شرکت هاي عضو انجمن از طریق همکاري با ده ها شرکت مهندسی، صاحبان لیسانس و انجمن هاي علمی و حرفه اي بین المللی توانسته اند ضمن انتقال دانش فنی به داخل، در توسعه و به کارگیري آنها در بخش هاي نفت، گاز و پتروشیمی موفق عمل کنند.

دیدگاه

 دستیابی به جایگاهی شایسته در فعالیت مهندسی و ساخت در بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی

رسالت

 باتوجه به منابع عظیم نفت و گاز در ایران و نیاز روزافزون به گسترش فعالیت‌های مربوط به آنها، از اكتشاف تا عرضه فرآورده به بازار و تلاش در ایجاد صنایع بالادستی و پایین‌دستی، انجمن رشد مداوم كمی و كیفی حرفه مهندسی و ساخت در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی را چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی رسالت خود می‌داند.

اهداف

گسترش فعالیت‌های مهندسی و ساخت با بهره‌گیری از تفكر و توان جمعی، كوشش در جهت استیفای حقوق و خواست‌های قانونی و مشروع اعضا، ایجاد بستر مناسب برای صدور خدمات فنی و مهندسی، تلاش در دستیابی به خوداتكایی و بومی كردن فعالیت‌های مهندسی و ساخت، جمع‌اوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشكلات، شناخت نیازها و اولویت‌ها، كوشش در ایجاد روابط صمیمانه و گسترش همكاری بین اعضا به منظور بهره‌گیری از قابلیت‌ها و توان شركت‌های عضو، استفاده از دستاوردهای جدید و روش‌های پیشرفته جهان در زمینه مهندسی و ساخت، بكارگیری شیوه‌های نوین مدیریت، تأمین منابع مالی، دانش حقوقی و دانش مهندسی و ساخت در اجرای پروژه‌ها، ارائه نظر مشورتی و حقوقی و فنی در خصوص طرح‌ها و لوایح به دستگاه‌های اجرایی و مجلس شورای اسلامی، كوشش در جهت هماهنگی در آموزش و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز اعضا، ایجاد ارتباط با تشكل‌ها و نهادهای مرتبط با وظایف و فعالیت‌های انجمن، ارتقای سطح دانش و استانداردهای فنی و گسترش اخلاق حرفه‌ای در بین اعضا، استفاده از تجارب تشكل‌های مشابه در سایر كشورهای جهان.