توسعه کسب و کار

انجمن شرکتهای مهندسی و ساخت (صنایع نفت و نیرو) تشکلی است حرفه ای، مستقل، غیر انتفاعی و غیر دولتی که در سال ۱۳۷۸ به همت ۶ شرکت فعال در حوزه مهندسی و ساخت (EPC) در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش و نیرو با اهداف زیر تاسیس شد:

۱- گسترش فعالیت های مهندسی و ساخت با بهره گیری از تفکر و توان جمعی.

۲- ایجاد بستر مناسب برای صدور خدمات فنی و مهندسی.

۳- تلاش در دستیابی به خود اتکایی و بومی کردن فعالیت های مهندسی و ساخت.

۴- استفاده از دستاوردهای جدید و روشهای پیشرفته جهان در زمینه مهندسی و ساخت.

۵- به کارگیری شیوه های نوین مدیریت، تأمین منابع مالی، دانش حقوقی و دانش مهندسی و ساخت دراجرای پروژه ها.

۶- ارایه نظرمشورتی، حقوقی وفنی درخصوص طرحها و لوایح به دستگاههای اجرایی، مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی

شرکتهای عضو انجمن دردهه ۱۳۷۰ با حمایت وزارت نفت ، ظرفیت سازی مناسبی را انجام دادند و توانستند به پیمانکاران بزرگ EP و EPC تبدیل شوند . این شرکتها طی سالهای متمادی منشأ ارایه خدمات قابل قبول و ارزشمندی در اجرای پروژه­های نفت ، گاز و پتروشیمی شده اند .

در حال حاضر حدود ۲۵۰۰۰ نفر در شرکتهای عضو انجمن اشتغال دارند که بالغ بر ۷۵درصد آن از کارکنان فنی تشکیل شده است و اکثریت کارکنان دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی هستند . شرکتهای عضو انجمن با توجه به زیر ساخت هایی که از دهه هفتاد به وجود آورده­اند قادرند که ظرفیت جذب نیروی انسانی متخصص را افزایش دهند .