انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت در صنایع نفت و نیرو

پلتفرم ارتباطی ارائه دهندگان خدمات در صنایع انرژی

انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت در صنایع نفت و نیرو

پلتفرم ارتباطی ارائه دهندگان خدمات در صنایع انرژی

0
Years of
Experience
0 Billion USD

Contract Price

0 %

of EP/EPC projects in IRAN

0

Employees

شرکتهای عضو انجمن

آخرین رویدادها

برگزاری چهارمین جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید ملی) با مشارکت دولت و بخش خصوصی

با استعانت از خداوند متعال در نظر است چهارمین جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید…

برگزاری کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی و بهره وری انرژی ایران

برگزاری کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی و بهره وری انرژی ایران با توجه…

ششمین نمایشگاه و همایش ساختمان پایدار – چهارمین نمایشگاه و همایش نما و طراحی داخلی

برای مشارکت در این رویداد و بهره مندی از ظرفیت ها و فرصت های تبلیغاتی…

بیانیه همایش راهکارهای افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهای بین المللی انرژی

ششمین همایش راهکارهای افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهای بین المللی انرژی همزمان با بیست…

همایش راهکارهای افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهای بین المللی انرژی

به استحضار می رساند ششمین همایش راه کارهای افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهای بین…

مهندسی ایران به عنوان یک سرمایه راهبردی ملی

ظرفیت مهندسی ایران یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های راهبردی بوده که باید برای توسعه کشور به…

دکتر فروزان عبداللهی نمین

رئیس هیئت مدیره

مهندس سید حامد وزیری هامانه

نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر محمود زهره‌ئی

خزانه دار و عضو هیئت مدیره

مهندس حسن هاشمی

عضو هیئت مدیره

مهندس نیما اردشیریان

عضو هیئت مدیره

مهندس کریم جزائری

عضو علی‌البدل هیئت مدیره

مهندس وحید مهدیان

عضو علی‌البدل هیئت مدیره

مهندس ناصر جعفرپور

بازرس اصلی انجمن

مهندس امیرهمایون علی آبادی

بازرس علی‌البدل انجمن

Ms.Foroozan Abdollahi

Chairman of the board

Mr.Seyed Hamed Vaziri Hamaneh

Vice Chairman of the board

Mr.Mahmoud Zohrei

Treasurer

Mr.Hasan Hashemi

Member of the board

Mr.Nima Ardeshirian Tabarsi

Member of the board

Mr.Karim Jazaeri Shooshteri

Alternate member of the board

Mr.Vahid Mahdian

Alternate member of the board

Mr.Naser Jafarpour

Inspector of the board

Mr.Amir Homayoun Aliabadi

Inspector of the board