انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت در صنایع نفت و نیرو

پلتفرم ارتباطی ارائه دهندگان خدمات در صنایع انرژی

انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت در صنایع نفت و نیرو

پلتفرم ارتباطی ارائه دهندگان خدمات در صنایع انرژی

0
Years of
Experience
0 Billion USD

Contract Price

0 %

of EP/EPC projects in IRAN

0

Employees

شرکتهای عضو انجمن

آخرین رویدادها

همایش راهکارهای افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهای بین المللی انرژی

به استحضار می رساند ششمین همایش راه کارهای افزایش سهم بخش خصوصی ...

مهندسی ایران به عنوان یک سرمایه راهبردی ملی

ظرفیت مهندسی ایران یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های راهبردی بوده که ...

ثبات برنامه ریزی تجاری از طریق همکاری مشترک با بخش خصوصی

نویسنده: دکتر فروزان عبداللهی عضو هیئت مدیره ، ECCA
مکان: تهران...

جایزه ممتاز پروژه جهانی IPMA 2020

تیم پروژه کنسرسیوم سازه/جهانپارس ایران شرکت کننده در مسابقه جای...

اجلاس ملی جاده ابریشم

اجلاس ملی جاده ابریشم

...

مسابقه استعدادیابی استارت آپ ها

مسابقه استعدادهای نوپا

مهلت ثبت نام: مارس 2021

<...

دکتر فروزان عبداللهی نمین

رئیس هیئت مدیره

مهندس سید حامد وزیری هامانه

نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر مجمود زهره‌ئی

خزانه دار و عضو هیئت مدیره

مهندس حسن هاشمی

عضو هیئت مدیره

مهندس نیما اردشیریان

عضو هیئت مدیره

مهندس کریم جزائری

عضو علی‌البدل هیئت مدیره

مهندس وحید مهدیان

عضو علی‌البدل هیئت مدیره

مهندس ناصر جعفرپور

بازرس اصلی انجمن

مهندس امیرهمایون علی آبادی

بازرس علی‌البدل انجمن